Med AMA bygger du rätt!

AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning och är en referensserie avsedd att tjäna som grund för framtagandet av tekniska beskrivningar. Serien förenklar processen att formulera material- och utförandekrav för alla delar av ett byggnadsverk. AMA finns online, som e-böcker och som tryckta böcker.

Välj din AMA

AMA Anläggning online

AMA Anläggning är referensverket som används när man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. Med onlinetjänsten har du alltid tillgång till alla versioner.

5 590 kr / år

AMA Beskrivningsverktyg

Med AMA Beskrivningsverktyg kan du på ett enkelt sätt upprätta tekniska beskrivningar och/eller AF-delar för anläggnings-, byggnads- och installationsprojekt.

10 790 kr / år

AMA-familjen växer!

Vi presenterar stolt en helt ny medlem i AMA-familjen – AMA Funktion. Ett länge efterfrågat hjälpmedel för upprättande av funktionskrav för totalentreprenader, som lanseras under 2022.

AMA Hus online

AMA Hus är referensverket som används när man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för husbyggnadsarbeten. Med onlinetjänsten har du alltid tillgång alla versioner.

5 590 kr / år

AMA AF online

Vid upprättande av administrativa föreskrifter (AF) för entreprenader tillämpas AMA AF, som är gemensam för alla tekniska fackområden.

5 590 kr / år

AMA VVS & Kyla online

AMA VVS & Kyla är referensverket som används när man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten. Med onlinetjänsten har du alltid tillgång alla versioner.

5 590 kr / år

AMA EL online

AMA EL är referensverket som används när man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten. Med onlinetjänsten har du alltid tillgång alla versioner.

5 590 kr / år

AMA Premium

AMA Premium är ett tillägg till AMA avsett för dig som vill samarbeta med kollegor i företaget, i projekt, eller kanske i en arbetsgrupp.

3 390 kr / år

AMA i bokform

Du kan även köpa AMA i bokform. Böckerna är uppdelade på följande områden; Anläggning, Hus, VVS & Kyla och EL samt administrativa föreskrifter i AMA AF. Komplettera med AMA-nytt.

AMA-nytt

Med en prenumeration på AMA-nytt får du alla viktiga nyheter och förändringar!

AMA-nytt består av två delar – en informationsdel och en beskrivningsdel och utkommer två gånger per år.

AMA-nytt Anläggning

AMA-nytt Anläggning är till för dig som använder AMA Anläggning och vill ha reda på den senaste informationen kring aktualiteter och utveckling.

AMA-nytt Hus

AMA-nytt Hus är till för dig som använder AMA Hus och vill ha reda på den senaste informationen kring aktualiteter och utveckling.

AMA-nytt EL och VVS & Kyla

AMA-nytt EL och VVS & Kyla är till för dig som använder AMA EL och AMA VVS & Kyla och vill ha reda på den senaste informationen kring aktualiteter och utveckling.