AMA / AMA VVS & Kyla

AMA VVS & Kyla 22

AMA VVS & Kyla 22 är avsedd som underlag när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och som referens när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA VVS & Kyla 22 är en revidering av AMA VVS & Kyl 19. I utgåvan AMA VVS & Kyla 22...

Läs mer
bok

3 790 kr

RA VVS & Kyla 22

RA VVS & Kyla 22 riktar sig framför allt till projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA VVS & Kyla 22. Verket innehåller en omfattande erfarenhetsbaserad checklista över de uppgifter som är relevanta att föra in under koder och rubrike...

Läs mer
bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK AMA VVS & Kyla 22

AMA VVS & Kyla 22 är avsedd som underlag när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och som referens när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA VVS & Kyla 22 är en revidering av AMA VVS & Kyl 19. I utgåvan AMA VVS & Kyla 22...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK RA VVS & Kyla 22

AMA VVS & Kyla 22 är avsedd som underlag när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och som referens när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA VVS & Kyla 22 är en revidering av AMA VVS & Kyl 19. I utgåvan AMA VVS & Kyla 22...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK AMA VVS & Kyla 19

AMA VVS & Kyla 19 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA VVS & Kyla 19 är en uppdatering av AMA VVS & Kyl 16 och finns både som e-bok oc...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

AMA VVS & Kyla 19

AMA VVS & Kyla 19 är avsedd som underlag när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och som referens när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA VVS & Kyla 19 är en revidering av AMA VVS & Kyl 16. Några viktiga nyheter i AMA...

Läs mer
bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK AMA VVS & Kyl 16

AMA VVS & Kyl 16 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA VVS & Kyl 16 är en uppdatering av AMA VVS & Kyl 12 och finns både som e-bok och ...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK RA VVS & Kyla 19

RA VVS & Kyla 19 innehåller råd och anvisningar till hjälp för projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA VVS & Kyla 19. Verket omfattar en gedigen erfarenhetsbaserad checklista med relevanta uppgifter att föra in under koder och rubrik...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

RA VVS & Kyla 19

RA VVS & Kyla 19 riktar sig framför allt till projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA VVS & Kyla 19. Verket innehåller en omfattande erfarenhetsbaserad checklista över de uppgifter som är relevanta att föra in under koder och rubrike...

Läs mer
bok

3 790 kr

AMA VVS & Kyl 16

AMA VVS & Kyl 16 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA VVS & Kyl 16 är en revidering av AMA VVS & Kyl 12. Några viktiga nyheter i AMA V...

Läs mer
bok

3 790 kr