Byggteknik

Fakta och vägledande litteratur inom byggteknik så som konstruktion, byggnadsfysik, byggproduktion, anläggningar och installationer. Svensk Byggtjänst tillhandahåller böcker som innefattar praktiska råd och vägledning inom byggnadstekniska frågor. I kategorin Byggteknik återfinns som exempel boken Betong- och armeringsteknik, ÅFs lilla prisbok, Bygga hus – illustrerad bygglära och Minimikrav för luftväxling

Bästsäljare
Teknikhandbok VVS 2023

Teknikhandboken VVS 2023 innehåller bland annat branschregler, praktisk VVS-teknik, lagar och regler. Innehåll Teknikhandboken VVS - Branschregler Säker Vatteninstallation i sin helhet. - Teknisk isolering, delar av nya Branschstandarden. - Geoenergi, kompletterat...

Läs mer
bok

589 kr

Bästsäljare
AFRYs lilla prisbok 2022

Priserna i årets utgåva av prisboken är avsedda som vägledning i tidiga skeden, till exempel vid jämförelser mellan olika alternativ. I den fortsatta projekteringen, som underlag för investeringsbeslut och för budgetering, krävs mer detaljerad kostnadsinformation....

Läs mer
bok

525 kr

Provläs
Solenergi - praktiska tillämpningar i bebyggelse...

Av: Lars Andrén

Solenergi – praktiska tillämpningar i bebyggelse är en unik bok med sin breddoch sitt djup kring solenergi i alla dess former. Boken fokuserar på solvärme och solel där tonvikten läggs på det senaste inom tekniken, systemdesign, energilager och de ekonomiska förut...

Läs mer
bok

588 kr

Bygga hus - Illustrerad bygglära. Utg 4

Av: Fredrik Lavén, Bengt Strandberg

Husbyggandet står i dag inför nya utmaningar och en framtid med förändrade miljö- och klimatförutsättningar. Det räcker inte längre att ”bara” bygga konstruktionsmässigt hållbart – så att husen inte rasar ihop – utan man måste även bygga såväl ekonomiskt som ekolo...

Läs mer
bok

452 kr

Byggkonstruktion enligt eurokoderna 2019

Av: Börje Rehnström, Carina Rehnström

Detta kompendium tar upp dimensioneringsmetoder för byggkonstruktioner med hjälp av partialkoefficientmetoden enligt eurokoderna. Det grundar sig främst på ”Eurokod 0 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk (SS-EN 1990)”, de delar av ”Eurokod 1 Laster på b...

Läs mer
bok

265 kr

Provläs
Praktisk fastighetsautomation

Av: Leif Håkansson

Fastighetsautomationen genomgår för närvarande en snabb utveckling som drivs av ökande krav på låg energianvändning, enkelt handhavande och behov av att fler av byggnadens tekniska installationer ska kunna fungera tillsammans. Boken ger läsaren den kunskap som krä...

Läs mer
bok

578 kr

Provläs
Minimikrav på luftväxling. Utg 12

Av: Mats Östlund

Boken anger omkring 500 luftflödesvärden för olika verksamheter. Utgåva 12 är en uppdatering främst vad avser luftflödenas referenser där främst Arbetsmiljöverkets "AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning" haft stor påverkan. Även avsnittet om samhällskraven är uppda...

Läs mer
bok

495 kr

Betongkonstruktion. Utg 3

Av: Asaad Almssad

Boken behandlar dimensionering och analys av betong­konstruktioner enligt Eurocode 2. Denna tredje upplaga av boken har genomgått flertalet justeringar och tillägg och anpassats efter nya beteckningar för armeringsstål. Målet med boken är att täcka behoven på de f...

Läs mer
bok

450 kr

Byggkonstruktion. Regel- och formelsamling. Utg ...

Av: Tord Isaksson, Annika Mårtensson

B ok som tar upp alla ingående delar vid dimensionering av enklare fall; laster, betong konstruktion, träkonstruktion och byggstatik. Boken är framtagen i samband med läroboken Byggkonstruktion där innehållet baseras på Eurokod och EKS 11. Om boken Byggkonstruktio...

Läs mer
bok

237 kr

Formelsamling Betongkonstruktion. Utg 3

Av: Asaad Almssad

Betongkonstruktion – formelsamling är ett komplement till boken Betongkonstruktion. Formelsamlingen är framtagen för att kunna användas som hjälpmedel vid examination i högskole- och universitets­kurser inom betongkonstruktion. Denna tredje upplaga av boken har ge...

Läs mer
bok

165 kr