Byggteknik / Anläggningar

Provläs
Utemiljö. Utgåva 5

Av: Hans Andrén (Red)

Utemiljö är en praktisk handbok för dig som arbetar med utemiljöarbete inom park-, fastighets- och kyrkogårdsförvaltning eller på golf- och idrottsanläggningar. I boken finns samlad nödvändig grundläggande kunskap inom området och förslag ges till arbetsmetoder oc...

Läs mer
bok

675 kr

Beskärningsboken

Av: Gustaf Alm, Han Veltman, Klaus Vollbrecht

Trädgårdens träd, buskar och klätterväxter behöver vårdas för att bli så starka och friska som möjligt och då är beskärningen ett viktigt moment. Här beskrivs klart och tydligt hur och när olika prydnadsväxter, prydnadsbuskar, barrväxter, fruktträd, bärbuskar, klä...

Läs mer
bok

245 kr

Kontroll- och byggledarhandboken VA

Av: Helena Mårtensson

VA-ledningsprojekt är ofta komplexa både avseende kvalitet, miljö, arbetsmiljö, teknik, tid, resurser och ekonomi. Ska de VA-ledningar som läggs idag hålla den livslängd som Svenskt Vatten sätter som mål är det viktigt att ledningsmaterialet är av hög kvalitet, at...

Läs mer
bok

595 kr

Stadsträdslexikon

Av: Henrik Sjöman, Johan Slagstedt

Årets Trädgårdsbok 2016! Stadsträdslexikon är ett referensverk med över 1000 träd för stadens alla platser och situationer. Arterna finns här beskrivna i bokstavsordning utifrån de latinska släktena, från Abies alba till Zelkova serrata. Beskrivningarna tar upp od...

Läs mer
bok

519 kr

Installation av solcellsanläggningar. Utg 2

Installation av solcellsanläggningar utgör ett verktyg i vardagen för alla som yrkesmässigt installerar eller tänker börja installera solceller. Den är uppbyggd så att läsaren enkelt kan följa installationen, från innan dess affären är tecknad, till den är install...

Läs mer
bok

498 kr

Projekthandboken VA

Av: Helena Mårtensson

Handboken är ett stöd och en vägledning för att åstadkomma en mer systematisk och kvalitetssäkrad projektprocess vid nyanläggning och renoveringar i de allmänna VA-anläggningarna i Sverige. Projekthandboken kan läsas från pärm till pärm för att läsaren ska få en b...

Läs mer
bok

595 kr

Anläggningsarbete. Utg 2

Av: Michael Åhström

”Anläggningsarbete” beskriver vad det innebär att arbeta som anläggare. Faktaboken ger en bred bild av vanliga anläggningsområden som ingår i yrket. Här beskrivs arbetstekniker, material och anläggningsmaskiner. Dessutom beskrivs stegvis vilka arbetsmoment som ing...

Läs mer
bok

724 kr

Den stora knoppboken

Av: Claes Lööw

Fälthandboken kan användas vid bestämning av i Sverige förekommande lövfällande träd och buskar. Den omfattar både vilda och kultiverade träd och buskar och innehåller över 200 artbeskrivningar med nära 630 fotografier.

Läs mer
bok

669 kr

E-bok
E-BOK Rörboken

Av: Dan Ekbäck

Rörboken – yttre rörledningar riktar sig till projektörer, ingenjörsfirmor, yrkesverksamma vid gatukontor, erfarna byggare och entreprenadföretag. Skriften innehåller fakta om rörmaterialets egenskaper och användningsområde som till exempel fjärrvärme samt metoder...

Läs mer
E-bok

500 kr

Din bostadsnära utemiljö

Av: Mikael Stenbäck

Din bostadsnära utemiljö behandlar främst den bostadsnära förvaltningen hos fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Boken fokuserar på de brister som återkommande dyker upp i vår utemiljö och hur vi kan komma tillrätta med dessa. Boken tar kapi...

Läs mer
bok

585 kr