Byggteknik / Anläggningar / VA-anläggningar

Kontroll- och byggledarhandboken VA

Av: Helena Mårtensson

VA-ledningsprojekt är ofta komplexa både avseende kvalitet, miljö, arbetsmiljö, teknik, tid, resurser och ekonomi. Ska de VA-ledningar som läggs idag hålla den livslängd som Svenskt Vatten sätter som mål är det viktigt att ledningsmaterialet är av hög kvalitet, at...

Läs mer
bok

595 kr

Projekthandboken VA

Av: Helena Mårtensson

Handboken är ett stöd och en vägledning för att åstadkomma en mer systematisk och kvalitetssäkrad projektprocess vid nyanläggning och renoveringar i de allmänna VA-anläggningarna i Sverige. Projekthandboken kan läsas från pärm till pärm för att läsaren ska få en b...

Läs mer
bok

595 kr

E-bok
E-BOK Rörboken

Av: Dan Ekbäck

Rörboken – yttre rörledningar riktar sig till projektörer, ingenjörsfirmor, yrkesverksamma vid gatukontor, erfarna byggare och entreprenadföretag. Skriften innehåller fakta om rörmaterialets egenskaper och användningsområde som till exempel fjärrvärme samt metoder...

Läs mer
E-bok

500 kr

Rörboken - yttre rörledningar

Av: Dan Ekbäck

”Rörboken” fokuserar på rörmaterialens egenskaper och på installationsmetoder för rörledningar i mark och vatten. Dessutom behandlas olika tillämpningar, såsom va, fjärrvärme och andra användningsområden. Boken är en faktasamling av olika rörmaterials egenskaper o...

Läs mer
bok

500 kr

E-bok
E-BOK Projekthandboken VA

Av: Helena Mårtensson

E-boken finns tillgänglig i filformatet epub . Med boken som stöd ges möjligheten till en mer systematisk och kvalitetssäkrad process när man nyanlägger och renoverar de allmänna VA-anläggningarna i Sverige. Läsaren får en bred förståelse kring projektprocessen fö...

Läs mer
E-bok

495 kr

Reningsteknik

Av: Karin Granström, Maria Sandberg

I Reningsteknik beskrivs grunderna till hur vattenrening, avloppsvattenrening, gasrening och marksanering fungerar. Boken innehåller också ett översiktligt kapitel om hur olika typer av avfall kan upparbetas till nya värdefullare produkter. De olika teknikerna pre...

Läs mer
bok

395 kr