Reningsteknik

av Karin Granström, Maria Sandberg
bok

395 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

I Reningsteknik beskrivs grunderna till hur vattenrening, avloppsvattenrening, gasrening och marksanering fungerar. Boken innehåller också ett översiktligt kapitel om hur olika typer av avfall kan upparbetas till nya värdefullare produkter.

De olika teknikerna presenteras ur ett svenskt perspektiv där kommunala reningsverk, kraftvärmepannor och vattenverk samt skogsindustri och stålindustri används som exempel. Det finns även övningsuppgifter och facit till samtliga kapitel. Reningsteknik ger en introduktion till ämnet. Endast grundläggande kunskaper om teknik, kemi och biologi är nödvändiga för att kunna ta till sig materialet.

Reningsteknik riktar sig främst till ingenjörsstudenter som läser reningsteknik, miljöteknik eller liknande. Den passar även till yrkesverksamma ingenjörer som bättre behöver förstå möjligheter och begränsningar med dagens och framtidens reningsteknik. Med kunskap och förståelse för hur dagens reningsmetoder fungerar, går det lättare att förstå nya metoder och kanske även utveckla ytterligare nya.