Förvaltning

Litteratur inom området Förvaltning i Svensk Byggtjänsts bokhandel, utgörs av  böcker som innefattar Administrativ förvaltning, fastighetsekonomi, hyres- och fastighetsjuridik samt skrifter för fastighetsägaren. I kategorin Förvaltning återfinns böcker som exempel Fastighetsekonomi och fastighetsrätt, Fastighetsägarens ansvar och ABFF 15.

Provläs
Allt om Aff. Utg 2

Av: Jessica Molén, Per Ollas

Aff – avtal för fastighetsförvaltning och service är en branschanpassad, standardiserad avtalsstruktur för tjänsteentreprenader inom fastighetsförvaltning och service. Syftet med Aff är att hjälpa användare att skriva kompletta avtal där många komplexa villkor ska...

Läs mer
bok

594 kr

Provläs
Instruktioner för drift o underhåll. Utg 3

Av: Hans Severinson

Konkret redogörelse om hur drift- och underhållsinstruktioner till ett bygg- eller förvaltningsobjekt kan föreskrivas och upphandlas. Utgåva tre är omarbetad för att drift- och underhållsinstruktionen ska levereras digitalt. Mallar och exempel stöder texten. Om bo...

Läs mer
bok

611 kr

ABFF 15

ABFF 15 innehåller Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service. ABFF är utformad i syfte att inom ramen för ett kontraktsförhållande skapa en rimlig balans mellan parternas intressen. Bestämmelserna innehåller regler som utgår fr...

Läs mer
bok

645 kr

E-bok
E-BOK Instruktioner för drift o underhåll. Utg 3

Av: Hans Severinson

Utgåva tre av Instruktioner för drift och underhåll – Branschstandard, upphandling och innehåll är reviderad och anpassad för att drift- och underhållningsinstruktionen ska kunna levereras digitalt. Boken innehåller exempel på hur drift- och underhållsinstruktione...

Läs mer
E-bok

611 kr

Energihandboken. Utg 3

De tekniska installationerna står för mer än hälften av byggnadens kostnad varför installationernas utformning, drift och skötsel är av stor betydelse för en effektiv energianvändning. Energihandboken är ett verktyg för att ta kontroll över energihanteringen. Boke...

Läs mer
bok

498 kr

Aff-definitioner 15 - Termer och definitioner fö...

Uppdateringen av Aff-definitioner har haft följande utgångspunkter: Ett helhetsgrepp har tagits kring termerna som rör drift och underhåll Samordning av termer med BKK har lett till att vissa termer i Aff-definitioner har reviderats. Det har funnits ett behov att ...

Läs mer
bok

645 kr

God inomhusmiljö - en handbok för fastighetsägar...

”God inomhusmiljö. En handbok för fastighetsägare” går systematiskt igenom ljud, ljus, luft, fukt, termiskt klimat, strålning och luftföroreningar; alla aspekter som påverkar den inomhusmiljö som fastighetsägare erbjuder de boende. Ett kontinuerligt kvalitetsarbet...

Läs mer
bok

250 kr

Provläs
Underhållsplanering. Utg 2

Av: Anders Granlund

Ingen byggnad är helt eller för evigt underhållsfri och det finns mycket att ta ställning till oavsett om man representerar bostadsrättsföreningar,  hyresvärdar, förvaltare, tekniker, konsulter eller andra. Boken skildrar principer för en underhållsplan. Vilken ti...

Läs mer
bok

438 kr

Fastighetsägarens ansvar. Utg 9

Skriften lämnar en översikt över merparten av de lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet. Fastighetsägarens ansvar är i första hand avsedd att användas av privata och kommunala fastighetsföretag och bostadsrättsfö...

Läs mer
bok

395 kr

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken...

Av: Nils Larsson, Stieg Synnergren

Lokalhyra avser upplåtelser av hus eller delar av hus för i första hand affärsverksamhet. Anläggningsarrende avser upplåtelser av mark för byggnader i kommersiell verksamhet. För båda dessa kommersiella upplåtelseformer gäller ett indirekt besittningsskydd. Boken ...

Läs mer
bok

661 kr