För ett hållbart samhällsbyggande

Svensk Byggtjänsts vision är ett hållbart samhällsbyggande i dag och för kommande generationer. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den kunskap som behövs för att bygga samhället – ett arbete där hållbarhet i dag är helt centralt.

Svensk Byggtjänst lanserar Etikforum

Mångfald, korruptionsbekämpning och sund konkurrens är akut viktiga frågor inom samhällsbyggnad. Nu får vi på Svensk Byggtjänst förtroendet att samla och sprida branschens initiativ. Etikforum ersätter det som tidigare hette Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd.

Webbinarium om hållbarhet

Den 4 maj arrangerade Svensk Byggtjänst ett webbinarium om hållbart byggande. Det utgick från boken Byggekologi, som nyligen har släppts i ny utgåva. Hur bygger vi mer hållbart? Hur tar vi hand om våra resurser på bästa sätt? Nu finns en inspelning från webbinariet på vår sajt.

863 röster om hållbarhet

Branschen har talat – vi har lyssnat. Läs rapporten där 863 personer ger sina åsikter om sektorns största hållbarhetsutmaningar. 

Samarbete för hållbart byggande

Som ett led i vårt pågående hållbarhetsarbete är Svensk Byggtjänst sedan 2022 medlem i Sveriges ledande organisation för hållbart byggande: Sweden Green Building Council, SGBC. 

Förlagets hållbarhetsarbete

Vi strävar ständigt efter att bli bättre och minska vårt klimatavtryck. Svensk Byggtjänsts förlagsverksamhet fortsätter ta steg för att bidra till förändringsarbetet.

Klimatkompenserad bokproduktion

Vi klimatkompenserar alla våra bokproduktioner genom Vi-skogen. Här kan du läsa mer om initiativet och vad som görs för att främja hållbar klimatkompensation. 

Rekrytering till fastighetsbranschen

Hur kan fastighetsbranschen nå ut till unga? Medelåldern är hög och behovet av ny arbetskraft är stort. I en intervju med Förvaltarforum delar vår hållbarhetschef Maria Hernroth med sig av lärdomar från byggbranschen. 

Möten med branschen

Föreläsning

Katrineholm

Den 17 mars 2023 talade vår hållbarhetschef Maria Hernroth för cirka 200 företagare på Näringslivets dag i Katrineholm. Ett stort antal valde även att delta i Maria Hernroths separata workshop om hållbarhet inom samhällsbyggnad.

Föreläsning

ECY

Den 13 mars 2023 föreläste hållbarhetschef Maria Hernroth för yrkeslärare inom elutbildning. Hon redde ut vad hållbarhet egentligen är – och hur det enkelt kan integreras i en yrkesutbildning. Föreläsningen arrangerades av Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY) och kan ses i efterhand på deras sajt.

Seminarium

Byggföretagen

Den 8 november 2022 deltog hållbarhetschef Maria Hernroth på Forum för sund konkurrens. Hon diskuterade etiska frågor i branschen – bland annat utifrån beställarrollen, med fokus på kunskap och kompetens.

Utbildning

Byggbranschens Yrkesnämnd

Vid månadsskiftet oktober/november 2022 genomfördes två webbinarier där hållbarhetschef Maria Hernroth undervisade totalt 80 yrkeslärare i grundläggande hållbarhet. Deltagarna var utspridda över stora delar av landet, från Karlskrona till Sollefteå.

Utbildning

Byggbranschens Yrkesnämnd

Den 1 november 2022 undervisade hållbarhetschef Maria Hernroth cirka 70 VVS-yrkeslärare på Sveriges VVS-museum i Bromma, som en del i ett gemensam satsning med branschens yrkesnämnder. Utbildningen handlade om grundläggande hållbarhetskunskaper och gav oss flera insikter om svårigheterna med att undervisa i hållbarhet.

Utbildning

TYA

Den 26 oktober 2022 utbildade Maria Hernroth cirka 100 personer på den årliga konferensen för Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA). Många aktiva och engagerade deltagare diskuterade frågor om grundläggande hållbarhet.

Webbinarium

Byggnads

Den 12 oktober 2022 deltog hållbarhetschef Maria Hernroth i Byggnads webbinarium om psykosocial arbetsmiljö. Hon pratade om vikten av att belysa de psykosociala delarna på alla arbetsplatser – och hur det kan motverka olyckor, skador och dålig arbetsmiljö.

Byggforum

Aktuell Hållbarhet

Den 29 september 2022 redovisades resultatet från Svensk Byggtjänsts intressentdialog. Hållbarhetschef Maria Hernroth deltog i paneldiskussion om att förenkla byggsektorns väg mot ökad hållbarhet. Dagen handlade om branschens utmaningar och vad man behöver tänka på i omställningen till en mer hållbar byggprocess.