För ett hållbart samhällsbyggande

Svensk Byggtjänsts vision är ett hållbart samhällsbyggande i dag och för kommande generationer. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den kunskap som behövs för att bygga samhället – ett arbete där hållbarhet i dag är helt centralt.

Svensk Byggtjänst lanserar Etikforum

Att arbeta för en sund och etisk bransch som motverkar fusk, mutor och korruption är en akut och prioriterad fråga. Nu får vi på Svensk Byggtjänst förtroendet att samla och sprida samhällsbyggarnas etiska frågor och initiativ i Etikforum. Forumet ersätter tidigare Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd. 

Hållbarhet i yrkesutbildningar

Branschen, elever och lärare efterfrågar mer hållbarhet i yrkesutbildningar. Maria Hernroth föreläste under vecka 44 för 170 yrkeslärare om grundläggande hållbarhet. Läs mer om dagarna och de reflektioner vi fick med oss från arrangörer och deltagare. 

863 röster om hållbarhet

Branschen har talat – vi har lyssnat. Läs rapporten där 863 personer ger sina åsikter om sektorns största hållbarhetsutmaningar. 

Klimatkompenserad bokproduktion

Vi klimatkompenserar alla våra bokproduktioner med genom Vi-skogen. Här kan du läsa mer om initiativet och vad de gör för att främja hållbar klimatkompensation. 

Förlagets hållbarhetsarbete

Vi strävar ständigt efter att bli bättre och minska vårt klimatavtryckt. Svensk Byggtjänsts förlagsverksamhet har tagit steg för att bidra till förändringsarbetet.

Ny medlem i SGBC

Som ett led i vårt pågående hållbarhetsarbete har Svensk Byggtjänst nyligen blivit medlem hos Sveriges ledande organisation för hållbart byggande - Sweden Green Building Council, SGBC.  

Möten med branschen

Föreläsning

ECY

Den 13 mars 2023 föreläser hållbarhetschef Maria Hernroth för yrkeslärare inom elutbildning. Hon reder ut vad hållbarhet egentligen är – och hur det enkelt kan integreras i en yrkesutbildning. Föreläsningen arrangeras av Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY).

Seminarium

Byggföretagen

Den 8 november 2022 deltog hållbarhetschef Maria Hernroth på Forum för sund konkurrens. Hon diskuterade etiska frågor i branschen – bland annat utifrån beställarrollen, med fokus på kunskap och kompetens.

Utbildning

Byggbranschens Yrkesnämnd

Vid månadsskiftet oktober/november 2022 genomfördes två webbinarier där hållbarhetschef Maria Hernroth undervisade totalt 80 yrkeslärare i grundläggande hållbarhet. Deltagarna var utspridda över stora delar av landet, från Karlskrona till Sollefteå.

Utbildning

Byggbranschens Yrkesnämnd

Den 1 november 2022 undervisade hållbarhetschef Maria Hernroth cirka 70 VVS-yrkeslärare på Sveriges VVS-museum i Bromma, som en del i ett gemensam satsning med branschens yrkesnämnder. Utbildningen handlade om grundläggande hållbarhetskunskaper och gav oss flera insikter om svårigheterna med att undervisa i hållbarhet.

Utbildning

TYA

Den 26 oktober 2022 utbildade Maria Hernroth cirka 100 personer på den årliga konferensen för Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA). Många aktiva och engagerade deltagare diskuterade frågor om grundläggande hållbarhet.

Webbinarium

Byggnads

Den 12 oktober 2022 deltog hållbarhetschef Maria Hernroth i Byggnads webbinarium om psykosocial arbetsmiljö. Hon pratade om vikten av att belysa de psykosociala delarna på alla arbetsplatser – och hur det kan motverka olyckor, skador och dålig arbetsmiljö.

Byggforum

Aktuell Hållbarhet

Den 29 september 2022 redovisades resultatet från Svensk Byggtjänsts intressentdialog. Hållbarhetschef Maria Hernroth deltog i paneldiskussion om att förenkla byggsektorns väg mot ökad hållbarhet. Dagen handlade om branschens utmaningar och vad man behöver tänka på i omställningen till en mer hållbar byggprocess.

Webbinarium

Fastun

Den 28 september 2022 genomförde hållbarhetschef Maria Hernroth ett webbinarium med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (Fastun). Där pratade hon om hur man kan lära av byggbranschen för att locka unga till fastighetsbranschen.