Tillbaka

Etikforum

Av branschen för branschen

Etikforum är samhällsbyggnadssektorns forum för etikfrågor.

Att arbeta för en sund och etisk bransch som motverkar fusk, mutor och korruption är en akut och prioriterad fråga. Nu får vi på Svensk Byggtjänst förtroendet att samla och sprida samhällsbyggarnas etiska frågor och initiativ i Etikforum. Forumet ersätter tidigare Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd.

Etikforum blir en del av Svensk Byggtjänsts verksamhet och ska ledas av hållbarhetschef Maria Hernroth.  

– Etik är en övergripande fråga som ytterst handlar om vår branschs hållbarhet, trovärdighet och överlevnad. Forumet vill bidra till arbetet mot mutor och korruption, för sund konkurrens samt en säker och inkluderande arbetsmiljö, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst.  

En grundbult i verksamheten kommer vara ÖMK, Överenskommelse mot Mutor och Korruption, som tagits fram av branschorganisationer och de största bolagen i sektorn.  

ÖMK undertecknades 2015 i syfte att säkerställa ett gemensamt synsätt och ett etiskt förhållningssätt mellan beställare och leverantörer. Svensk Byggtjänst tar över förvaltningen av avtalet. 

– Etikforum ska hjälpa till med att sprida kunskap och goda exempel för att inspirera och bidra till förändring, till exempel ska vi ta fram en e-utbildning i etik, säger vd Kajsa Hessel.

Planen för Etikforum: 

  • November 2022: Etikforum lanseras 
  • December 2022: Samlingsplats för sektorns etikinitiativ skapas på byggtjanst.se.  
  • Januari 2023: Arbetet börjar med att ta fram en e-utbildning i etik som ska vara gratis och tillgänglig för hela branschen.  
  • Våren 2023: E-utbildning lanseras + översyn av ÖMK och sektorns etiska regler.

En styrgrupp med representanter för Svensk Byggtjänsts ägare knyts till Etikforum. De är Anders Holmestig (vd, Fastighetsägarna Sverige), Anders Person (tf förbundsdirektör, Innovationsföretagen), Jenny Svärd (vd, Byggmaterialindustrierna), (Britta Permats (vd, Svensk Ventilation), Catharina Elmsäter-Svärd (vd, Byggföretagen), Malin Löfsjögård (vd, Svensk Betong), Ola Månsson (vd, Installatörsföretagen), Pontus Sjöstrand (vd, Måleriföretagen) och Tommy Lenberg (vd, Byggherrarna). 

Till forumet kommer även att höra en referensgrupp med personer som arbetar mer operativt med etikfrågor i samhällsbyggnadssektorn.

Den 8 november deltog Maria Hernroth i Forum för sund konkurrens som arrangerades av Byggföretagen och diskuterade etikfrågor i branschen. Lyssna på föredraget här: Forum för sund konkurrens och schyssta byggen – Beställarrollen: Kunskap & kompetens 

 

nullSvensk Byggtjänst3 Nov 2022