Våra tjänster

Vi gör byggprocessen effektivare för dig som är verksam i bygg- och fastighetssektor. Här nedan hittar du hela vårt utbud.
Tjänsterna du kan prova på kostnadsfritt hittar du i Provrummet.

AMA online och klassifikation

AMA

Här hittar du online-tjänsterna för AMAs alla fackområden och Beskrivningsverktyget.

CoClass

CoClass är samhällsbyggarnas gemensamma klassifikationssystem för framtidssäkrad dokumentation.

Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk

BSAB

BSAB är det klassifikationssystem som använts av byggbranschen sedan 1970-talet. 

Håll dig uppdaterad!

Byggkoll

Byggkoll har uppdaterade nyheter och analyser inom bevakningsområdena: Anläggning, EL, Förvaltning, Husbyggnad, VVS och Renovering.

Bygginfo

Vilka regler och lagkrav gäller framöver? Med Bygginfo får du en informatör som håller koll på allt åt dig.

En trygghet när du inte vill missa något viktigt.


Tjänster och litteratur för din bokhylla

Vår onlinetjänst Byggjura samlar AB, ABT, ABK på ett enda ställe. Med E-bokhyllan har du tillgång till ett digitalt bibliotek för böcker om lagar och regler.


Introduktion till etik inom samhällsbyggnad

Utveckla en starkare förståelse för branschens etiska utmaningar. Här får du en enkel, kostnadsfri introduktion till de tre etiska grundpelarna inom samhällsbyggnadssektorn:

  • Korruptionsbekämpning
  • Mångfald
  • Sund konkurrens