BSAB Online - klassifikationssystemet som använts av den svenska byggbranschen sedan 1970-talet

Tjänst

0 kr / årExkl. moms

För att kostnadsfritt teckna tjänsten så behöver du skapa ett konto eller logga in.

BSAB online är en kostnadsfri tjänst där du kan navigera i BSAB-trädet och läsa olika tabeller. 

Innehåll:

BSAB 96

  • Infrastrukturella enheter
  • Byggnadsverk
  • Utrymmen
  • Byggdelar och byggdelstyper
  • Produktionsresultat

Om BSAB
BSAB är det klassifikationssystem som använts av den svenska byggbranschen sedan 1970-talet. Det ägs och förvaltas av Svensk Byggtjänst. Syftet med BSAB är att identifiera, dela upp och sortera in information på ett likartat sätt för all bygg- och fastighetsverksamhet, oberoende av i vilken tillämpning informationen finns eller vilken aktör som hanterar den. 

BSAB har blivit ett vedertaget verktyg som används för att hantera information i byggprocessen. Systemet utgör också informationsstrukturen i referensverket AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning).

BSAB uppdateras och kompletteras kontinuerligt i nära samverkan mellan Svensk Byggtjänst och representanter för branschens aktörer. Det görs dessutom alltid en grundlig genomgång i samband med att vi påbörjar arbetet med en ny generation av AMA. Nu gällande version heter fortfarande BSAB 96, men systemet har alltså reviderats sedan det lanserades.

BSAB Nyttjanderättsavtal
För att använda BSAB 96 i programvara för klassificering av varor, uppbyggnad av kalkylrecept, märkning av BIM-objekt eller i andra syften kräver att ett nyttjanderättsavtal tecknas med AB Svensk Byggtjänst.

Detta gäller interna applikationer (inom ett företag) såväl som externa applikationer där licenser säljs till nyttjarens kunder. Med ett nyttjanderättsavtal får du möjlighet att ladda ner tabellerna i XML-format.

Kontakta oss om du är intresserad av ett nyttjanderättsavtal